DEKRA: „Wizja zero“

Pojęcie „Vision Zero” jest często używane w kontekście charakterystyki jakościowej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Założenia tej koncepcji są następujące: wszyscy docierają do celu, nikt nie ginie w wypadkach. Dążymy do zredukowania liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do zera. Droga do urzeczywistnienia tej wizji jest jeszcze dość długa, jednak nie jest to marzenie o nierealnej utopii. W Europie i na całym świecie są już miasta, którym w ostatnich latach udało się osiągnąć ten cel.

Odpowiednie dane opracowano po raz pierwszy przy sporządzaniu raportu DEKRA na temat „Mobilności w mieście”, dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 roku. Komórka DEKRA przeprowadziła wówczas analizę statystyk wypadków drogowych w latach 2009–2012 na terenie 17 europejskich państw. Już podczas tej pierwszej analizy okazało się, że setki miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 000 w co najmniej jednym roku nie odnotowały żadnej ofiary śmiertelnej w wypadkach drogowych i osiągnęły założony cel. Podobne sukcesy zaobserwowano również w przypadku dużych miast o liczbie ludności przekraczającej 100 000 czy 200 000.

Wyniki te zostały opublikowane w raporcie DEKRA dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 roku oraz zobrazowane na niniejszej interaktywnej mapie. Od tego czasu sukcesywnie integrowano kolejne dane statystyczne. Najnowsze dostępne dane statystyczne są regularnie uzupełniane. Lista krajów wydłuża się, dołączają do niej państwa spoza Europy: również w USA i Japonii znalazły się miasta, w których zostało zrealizowane założenie zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Używając różnych filtrów, na interaktywnej mapie można szczegółowo analizować poszczególne lata, kraje lub miasta o określonej wielkości.

Liczby te udowadniają, że koncepcja „Vision Zero” nie jest iluzją, można ją zrealizować w zurbanizowanym środowisku – w wielu miastach cel już został osiągnięty. Tym bardziej musimy podejmować dalsze starania i uczyć się od miast, które osiągnęły sukces, aby stale poprawiać bezpieczeństwo w ruchu drogowym i urzeczywistnić naszą wizję także w odniesieniu do osób ciężko rannych.