DEKRA Vision Zero

De term "Vision Zero" wordt vaak genoemd als het gaat om de kwalitatieve beschrijving van de verkeersveiligheid. Met het concept wordt bedoeld dat iedereen aankomt op de plaats van bestemming en dat niemand om het leven komt. Het doel is om het aantal verkeersdoden tot nul te brengen. Van deze visie zijn we echter nog ver verwijderd. Desondanks is die ambitie geen utopie. Er zijn veel steden die dit doel in de afgelopen jaren al hebben bereikt - in Europa en elders.

De betreffende gegevens werden voor het eerst gebruikt tijdens het werk aan de DEKRA Road Safety Report 2014 over het thema "stedelijke mobiliteit". Op dat moment had de afdeling ongevalonderzoek van DEKRA de statistieken van om te beginnen 17 Europese landen in de jaren 2009 tot en met 2012 geëvalueerd. Uit de eerste evaluatie bleek al dat honderden steden met meer dan 50.000 inwoners al in minstens één jaar het doel van nul dodelijke verkeersslachtoffers hadden gerealiseerd. Ook onder de grotere steden met meer dan 100.000 inwoners of meer dan 200.000 inwoners waren er al vergelijkbare successen.

Deze gegevens werden in het DEKRA Verkeersveiligheidsrapport 2014 gepubliceerd en vervolgens op een interactieve kaart aanschouwelijk gemaakt. Sindsdien zijn er geleidelijk aan ook andere statistische gegevens in verwerkt. Regelmatig worden de nieuwste beschikbare statistieken aangevuld en daarnaast kwamen er andere landen bij, niet alleen in Europa maar ook in de VS en in Japan zijn er voorbeelden van steden die het doel van nul doden al hebben gerealiseerd. Op de interactieve kaart kunnen door middel van verschillende filters speciale jaren, landen of steden van bepaalde groottes gedetailleerd geanalyseerd worden.

De cijfers laten zien dat de „Vision Zero“ geen illusie is maar in stedelijke omgevingen haalbaar en in vele steden nu al werkelijkheid is. Mede gelet op de ernstige verwondingen moeten we doorgaan met onze inspanningen en leren van de succesvolle steden om de verkeersveiligheid te verbeteren zodat de visie steeds meer betekenis krijgt.