DEKRA Vision Zero

Käsite "Vision Zero” mainitaan usein, kun liikenneturvallisuutta kuvaillaan laadullisesti. Tämä konsepti tarkoittaa seuraavaa: Jokainen pääsee perille, kukaan ei kuole. Tavoite on laskea tieliikennekuolemien määrä nollaan. Tästä visiosta olemme vielä kokonaisuudessaan suhteellisen kaukana. Se ei ole kuitenkaan utopiaa. Euroopassa ja muualla on monia kaupunkeja, jotka ovat jo saavuttaneet tämän tavoitteen.

Asiaan liittyvät tiedot laadittiin ensimmäistä kertaa työstettäessä DEKRA liikenneturvallisuusraporttia 2014 aiheesta "Kaupunkiliikenne". Tuolloin DEKRAn onnettomuustutkimus oli arvioinut onnettomuustilastot Euroopan 17 ensimmäisessä maassa vuodesta alkaen vuodesta 2009 vuoteen 2012 asti. Jo tässä ensimmäisessä analyysissä havaittiin, että sadat yli 50 000 asukkaan kaupungit olivat saavuttaneet nollan liikennekuoleman rajan jo vähintään yhtenä vuonna. Myös suuremmissa, yli 100 000 tai yli 200 000 asukkaan kaupungeissa oli päästy jo vastaaviin tuloksiin.

Nämä tulokset julkaistiin DEKRAn vuoden 2014 liikenneturvallisuusraportissa ja ne on havainnollistettu tässä interaktiivisessa kartassa. Siitä lähtien on mukaan otettu lisää tilastotietoja vähän kerrallaan. Uusimpia tilastoja on laajennettu säännöllisesti. Mukaan on otettu Euroopan lisäksi muitakin maita. Myös USA:ssa ja Japanissa on esimerkkejä kaupungeista, jotka ovat jo saavuttaneet nollan liikennekuoleman tavoitteen. Vuorovaikutteisessa kartassa voidaan analysoida yksityiskohtaisemmin yksittäisiä vuosia, yksittäisiä maita tai tietyn kokoisia kaupunkeja erilaisten suodattimien avulla.

Luvut näyttävät kokonaisuudessaan, ettei "Vision Zero" ole mikään illuusio, vaan että se voidaan saavuttaa urbaaneissa elinympäristöissä ja että se on totta monissa kaupungeissa jo nyt. Sitä enemmän on jatkettava pyrkimyksiä ja otettava oppia näistä onnistuneista kaupungeista, jotta voisimme parantaa liikenneturvallisuutta entisestään ja päästä yhä lähemmäksi visiota – myös vaikeiden loukkaantumisten suhteen.